Zakład Technologii
Oczyszczania Ścieków
mgr inż. Adam Terlecki

Osiedle Zwycięstwa 15/46
skr. poczt 36
60-950 Poznań 50

tel./fax: (+48) 61 826 76 97
tel.kom.: (+48) 501 550 927

mailto:ztos@scieki.com.pl
www.scieki.com.pl

NIP: 778-004-63-68